Bio


 
Roger Rutten, ex-leraar aan de Normaalschool Bokrijk en ex-docent aan de Katholieke Hogeschool Limburg, is de pionier van het projectonderwijs in Vlaanderen. Hij publiceerde Projectwerk in Bokrijk (1973) en Zal ik het bord maar afvegen, meester! (1974). Hij was leider van de literaire speelgroepen Transparant en Rokade en van de cabaretgroep Mam'sel, en initiatiefnemer van het Interculturele Project (ICP) te Genk.